Om mej

Jag är filosofie doktor i konstvetenskap, konstkritiker, författare och verksamhetsutvecklare i konstfrågor vid Region Västmanland.

1995 disputerade jag vid Uppsala Universitet med en avhandling om samtida svensk grafik, om Grafikskolan Forum i Malmö. Den leddes av Bertil Lundberg och var en skola vars elever kom att göra den svenska grafiken känd och uppskattad utomlands.

Jag ville rikta intresset inte bara mot grafiken som konstart utan även mot arvet efter surrealismen som vid den tiden inte uppmärksammades. Med forskningsstöd fortsatte jag sedan på detta tema och det är ett område som intresserar mig fortfarande. Ett påbörjat projekt kring den franska fotografen Claude Cahun har länge legat på lur.

Min bakgrund är konstvetarens. Min verksamhet har pendlat mellan folkbildning och fördjupning. Jag växte upp i Budapest, Ungern och flyttade till Sverige 1972. Började skriva konstkritik i UNT 1976 och fortsatte som konstkritiker parallellt med forskningsarbete och undervisning både i studiecirklar och på grundutbildningens kurser. VLT blev min uppdragsgivare i över 25 år.

Genom att bevaka utställningar både lokal, nationellt och även internationellt, skriva intervjuer och samtal, konstnärsporträtt och reportage för såväl VLT som dåvarande nyhetsbyrån FLT och tidskrifter, har jag byggt upp ett kontaktnät bland konstnärer, konsthallar och institutioner.

Arbetet som konstutvecklare vid Region Västmanland har gett mig inblick i en politisk styrd organisation som om den vill starkt kan påverka konstens roll på allmänna platser och i offentliga rum. Och därmed bilda sitt varumärke och öka hälsa och välmående.

Jag har bott på flera platser i landet, Lund, Stockholm, Uppsala och Västerås. Sedan nära trettio år tillbaka är Österlen mitt sommarnöje. Jag har följt kulturutvecklingen där och sett politiker och näringsidkare som medvetet satsar på att låta kulturen genomsyra och koppla samman verksamheter som befruktar varandra. Numera bor jag i Malmö, en mångfacetterad och mångkulturell stad med tillgång till kultur i hela Öresundsregionen.

När jag inte ägnar mig åt konst handlar livet mycket om resor världen över, klassisk musik, opera, trädgård och träning. Som tidigare tävlingssimmare håller jag mig i trim med yoga, cykling och gym.