Böcker

Forskaren och konstkritikern i mig förenas i mina bokprojekt.

Att skriva en längre text, längre än en recension eller en katalogtext, är ett sätt att tränga in i ett speciellt område, belysa och förstå ett konstnärskap, ett sätt att tänka och använda sig av bildkonstnärliga tekniker.

Fördjupningen ger tillfredsställelse parallellt med att erfarenheter och kunskap från livets andra områden vidgar berättelsen och analyserna. Samtidigt vill jag att resultatet ska bidra till att nyansera redan befintlig konsthistorieskrivning. Det är främst samtidskonst jag arbetar med, det nyss timade och det som är i vardande.

Här kan du läsa om de böcker jag har publicerat.