Nytt projekt

Nytt projekt

Nytt projekt på gång om konstnären Lambert Werner. Werner gick bort 83 år gammal redan 1983. Han sålde många verk medan han levde men flera hundra finns kvar. Genomgången visar ett intrikat konstnärskap som kom att bli allt mer frispråkigt. Det var ingen tillfällighet att Werner fick stöd av GAN i sin ungdom när han valde att bli konstnär istället för läkare. Bakom den färgstarka och egensinniga bildvärlden döljer sig en världsresenär med intresse för olika religioner, trosformer och språk. Och för alternativa levnadssätt. Hans öppenhet för tekniska experiment och för ett teckenartat uttryckssätt kan te sig gåtfull men kanske får sin förklaring. Lambert Werner är en av de få som använde sin konstnärliga energi för att omvandla sina erotiska upplevelser till konst. Han brände dessvärre alla brev och anteckningar och var ytterst självkritisk. Vi söker förstås med ljus och lykta efter kontakter: människor som ännu minns honom och har verk i sin ägo, liksom institutioner som är intresserade av hans specifika liv och verk.

Ny barnhörna

Ny barnhörna

Konstnärligt gestaltningsuppdrag: Barnhörna i Västmanlands sjukhus Västerås. I väntan på ett nytt akutsjukhus bygger vi om entréhallen i Västmanlands sjukhus i Västerås. En liten summa går åt ett konstnärligt uppdrag: Ida Rosén Branzell gestaltat ett mindre väntrum vid sidan om det stora stråk där patienterna passerar. Hon följer ett utarbetat konstprogram och vi lyssnar till hennes funderingar under arbetets gång. Efter några omtag stannade vid temat ”omhändertagande” och ”landskap” i Västmanland. Omhändertagandet är kärnan bakom alla yrken och professionerna i Region Västmanland, i vården och administrationen. Så växer det fram de tre sittskulpturerna i limträ i mitten av rummet: händer som mjukt formar sig kring barn som tar plats där. I golvet finns vägmarkeringar folierade – de antyder ansvar för kommunikationsnätet. Ett par lekskulpturer, en bro och en bil kan kopplas även de till detta tema. Liksom en remsa med en berättelse och i en höjd som barn kan avläsa ser vi små möss bär på bår, ambulans väntar, skynda, skynda… Den stora målningen, ett blomsterhav med växter, löv och insekter får ljus under dagtid av stora fönster vid sidan om. Bilden gestaltar omsorgen om naturen i länet/regionen och kopplingen mellan natur och hälsa. Den utstrålar glädje. Och har givetvis också funktionen att skingra tankar och väcka positiva känslor i en vårdsituation som kanske inte alltid är så upplyftande för de inblandade.