Nytt projekt

Nytt projekt

Nytt projekt på gång om konstnären Lambert Werner. Werner gick bort 83 år gammal redan 1983. Han sålde många verk medan han levde men flera hundra finns kvar. Genomgången visar ett intrikat konstnärskap som kom att bli allt mer frispråkigt. Det var ingen tillfällighet att Werner fick stöd av GAN i sin ungdom när han valde att bli konstnär istället för läkare. Bakom den färgstarka och egensinniga bildvärlden döljer sig en världsresenär med intresse för olika religioner, trosformer och språk. Och för alternativa levnadssätt. Hans öppenhet för tekniska experiment och för ett teckenartat uttryckssätt kan te sig gåtfull men kanske får sin förklaring. Lambert Werner är en av de få som använde sin konstnärliga energi för att omvandla sina erotiska upplevelser till konst. Han brände dessvärre alla brev och anteckningar och var ytterst självkritisk. Vi söker förstås med ljus och lykta efter kontakter: människor som ännu minns honom och har verk i sin ägo, liksom institutioner som är intresserade av hans specifika liv och verk.

Region Västmanland bygger nytt i Sala

Region Västmanland bygger nytt i Sala

Region Västmanland bygger en ny vårdbyggnad i Sala. Konstnärlig gestaltning till tre platser är under upphandling. Som konstprojektledare ser jag fram emot att samarbeta med dem som kommer att tilldelas skissuppdrag. Den gamla vårdcentralen kompletteras med en U-formad byggnad. En glaspassage leder fram mot en ljus central hall som binder samman de två byggnaderna. Hallen vetter mot en terrass. Dammen i Sala utgör utsikten nedanför där ett promenadstråk slingrar sig fram. Sjukhusmiljön förenar det offentliga med det högst privata genom de människor och verksamheter som vistas och arbetar där. Platserna bildar ramen kring såväl högsta glädje som djupaste sorg. Den konstnärliga gestaltningen av huvudentrén, ljushallen och terrassen förväntas både ha eget estetiskt värde och skänka ro och trygghet åt människorna som vistas och arbetar där. I verksamheternas olika rum kommer stor del av den redan befintliga konsten att återanvändas. De konstnärliga uppdragen påbörjas under hösten 2020. Invigningen sker två år senare, 2022.