Projekt

Genom min anställning som verksamhetsutvecklare i konstfrågor vid Region Västmanland har jag arbetat som konstprojektledare vid ny- och ombyggnationer.

I Västmanland användes en rekommenderat summa, endast halv procent av investeringskostnaden för gestaltningsuppdrag. Lagen om offentlig upphandling tillämpas när det rör sig om summor som förutsätter detta.

Konstprojekten innebär ett spännande samarbete i ett team som består av representanter för såväl beställaren, teknisk kompetens och konstnärligt skapande. En resa som förenar uppfinningsrikedom med kompromisser. Den börjar med lyhördhet för verksamhetens och platsens behov som går vidare till konstprogrammets utformning, inhämtning av skissförslag, följs sedan av genomförande och avslutas med invigning och dokumentation.

Här kan du läsa om några genomförda uppdrag.

Börja med det senaste.

“Simsalasvimbimpin”. Nu är det klart! Barnväntrum av Ida Rosén Branzell i entréhallen Västmanlands sjukhus Västerås december 2019.