Carina Warme Hellström

Flora acanthus, 2011

Västmanlands sjukhus, Västerås, akutmottagningen

Akutmottagningen vid Västmanlands sjukhus i Västerås byggdes om och fick ett stort glasparti åt norr och en mindre vägg mot parkeringen bakom dåvarande barnväntrummet. Catharina Warme Hellström, som grafiker och med verksamhet i Västerås, har en stark känsla för linjens dekorativa värde. På en yta av 7 meter varierar hon i sex glaspartier formen av en akantusblomma. Koltrastar, en parkbänk ger hållpunkter att vila ögonen på. Det slingrande mönstret släpper in ljus och luft, något som varit ett önskemål för uppdraget. Det screentryckta och laminerade glaset är starkt och hållbart.

catharinawarme.se