Vera Ohlsson

Spår, 2007

Västmanlands sjukhus, Västerås

Korridoren mot hissarna bortom det s k Apotekstorget

Det togs beslut om att en lång och nergången korridor mitt i byggnadskomplexet vid Västmanlands sjukhus i Västerås skulle renoveras.  Här passerar många människor dagligen, glada och sorgtyngda beroende på vilken mottagning de är på väg till. Bra samverkan mellan byggprojektledare, inredningsarkitekt och konstnär gav ett resultat som lyfter miljön.

Tidigt styrde jag mot att få in mer ljus i den långa korridoren. På Grafikens Hus som vid den tiden fanns i Mariefred såg jag ett litet objekt av Vera Ohlsson där hon hade screentryckt mönster på flera små glas och höll dem samman med en metallram. Åh, större format och med belysning bakom, tänkte jag och kontaktade henne. Den vägen var det och numera har hon gjort flera variationer av verket Spår i Västerås. Glasens mönster samlar fragment som människan lämnar efter sig, tankar, ord, ristningar, klotter, spår i ett urbant landskap. De fem avlånga glaslådornas varma ljus stöttar logistiken och leder sjukhusets besökare rätt.

Vera Ohlsson är grafiker och bor i Malmö. Hon arbetar gärna med oväntade material, i glas och bokform och leder workshop och aktiviteter.

veraohlsson.com