Maria Koolen Helmin

Livet! 2007

Västmanlands sjukhus, Västerås, huvudentrén

När huvudbyggnaden vid Västmanlands sjukhus i Västerås renoverades utsågs tre platser för konstinvesteringar. Uppdraget att skapa en skulptur till den mest framträdande vid huvudentrén gick till Maria Koolen Hellmin.  Hon är född i Västerås, bor och arbetar i Stockholm och har ateljé utanför Skinnskatteberg, norra delen av Västmanland. Med flera offentliga uppdrag bakom sig tog hon tillfället i akt att experimentera med en digitalt byggd modell som kom att gjutas i Kohlswa gjuteri.

Den harmoniska men något asymmetriskt rundade formen lackerades med röd Ferrarilack och står på en aluminiumplatta i blickfånget vid ankomsten till sjukhuset. Tyngden tycks sväva med lätthet över marken och den röda färgen utstrålar hälsa och glädje.  Formen kontrast till byggnadens strikta och av räta vinklar styrda form. Skulpturens utformning visar på lyhördhet för platsens dynamik.

www.koolenhellmin.se