Jan Stenberg

och Thomas Nordström

Lövverk, 2011

Västmanlands sjukhus Västerås, nya vårdbyggnadens ljusgård

Lövverk är titeln på den stora mobil som hänger från trettio meters höjd i den nya vårdbyggnadens ljusgård. Man ser den från patientrummens fönster som vetter mot atriet och från rehabiliteringen övningsplatser som kantar gångvägen på marknivå. Det är en stilla plats, man kan ta igen sig här och förundras när Lövverket överraskande börjar rotera. Ett tiotal minuter varje timme rör den sig sakta, sakta och ljusreflexer sprider sig över väggarna. Jan Stenberg och Thomas Nordström bor och arbetar i Stockholm och har åtskilliga offentliga uppdrag bakom sig. De har fotograferat blad från ett sjuttiotal buskar och träd, bilderna har laminerats mellan tunna glasskivor innan de sattes samman för att hissas upp på plats.

janstenberg.com och tno.nu