Termiter och slemsvampar – Leif Holmstrand på Malmö konsthall

Leif Holmstrand, Verk av högbyggande termiter, platsspecifik installation

Hur ska en hantera pågående konflikter i världen när det offentliga och det privata flyter samman, frågar Leif Holmstrand när han berättar om installationen Instruktions, a Table, Some Chairs

Som en termitstack växer ett enormt bygge upp mot taket i mitten av Malmö konsthalls ljusa sal. Här Föremål från övergivna hem tycks klättra över varandra, osynligt sammanhållna av trådar och tyngdlagen. Installationen är resultatet av ett slags sorgearbete efter familjemedlemmars bortgång, ett tema som återkommer även i andra verk i det luftigt koreograferade urvalet från Leif Holmstrands produktion från senaste åren.

Termiternas liv: Slutet är titeln på Leif Holmstrands stora separatutställning i Malmö konsthall. Titeln har han lånat från på Maurice Maeterlincks förbisedda bok från 1926 där författaren med en naturforskares nyfikenhet funderar över termitsamhällets ordning och dessa insekters gåtfulla hierarki för att komma åt det han kallar – inte instinkt utan intelligens. Kanske ett slags kreativt intelligens.

Leif Holmstrand, Kadaversammanställning eller falsk ickedjuräggledare (Nymfkrigare kallad)

Leif Holmstrand, Det sista ägget (spiralbomb)

En teckning ur Cefalopoder och andra varelser, 14 digitala teckningar med handskrivna delar

Leif Holmstrand jämför sitt arbete och sig själv som konstnär med just termiter i en serie teckningar, Snirkliga huvudfotingar från en Ipad, tecknade i vitt mot svart bakgrund, tågar fram och bilderna kompletteras med handskrivna rader som poetiskt och träffsäkert beskriver just vad utställningen handlar om. För att ta ett exempel: ”Termiterna virkar och knyter för att sammanfoga ätbara minnen till skafferihelheter.” Eller ”Termiterna strävar fram mot enskilda mål och kompletterar varandra med vitt skilda lemmar, kläder, peruker och redskap. De är inte straighta och de innehar många kön.”

Efter många separatutställningar, både i Skåne, Sverige och internationellt, har han själv börjat syna sin konstnärliga verksamhet. En retrospektiv rensar ut och skapar avstånd, det ges möjligheter att dra upp trådar som fångar in till synes disparata framträdanden och texter i ett mångbottnat konstnärskap.

Materialet är utgångspunkten för den skapande processen. Det är inte bara det traditionella handarbetet, det stickade, virkade, hopsydda, liksom tecknade, målade, gjutna och snickrade, med garn, rep, nylontrådar, tejp, svarta sopsäckar tillsammans med allehanda vardagsföremål, som har drivit Holmstrands kreativa flow sedan barnsben utan det utanförskap som utgör centrum i hans allegoriska och metaforiska berättelser. Slagkraftigt och inte sällan provocerande kretsar de kring att vara gay, psykisk labil eller att ha en transidentitet. Han visualiserar ritualer, är inte rädd för det burleska och det patosfyllda – ett tuktad kaos virvlar kring den queera kroppen och dess spår, dräkter, vävar, objekt, film och grafiska tryck liksom performancer och dikter.

Livet blir till skådespel i denna värld, surrealistisk och teatralisk men med förvandlingen som brännpunkt – där det undanglidande, gränsöverskridande och odefinierbara glöder och flammar upp.

Leif Holmstrand, Avlarhöljen / Breeder Covers

Leif Holmstrand, Asami Kannon, Dräkter till performance, närmast Fungariebög och Växtmakarklänning

En svit svarta stickade reliefer, med den förbryllande titeln Avlarhöljen / Breeding covers refererar till slemsvampar. De liknar till sina former både kroppar och kläder. Breeder är ett gayslangord för heterosexuella män och varje virkade objekt har en titel efter en slemsvampsort.

Liksom termiterna är också dessa gåtfulla organismer, varken svampar eller växter, snarare amöbor som med obegriplig anpasslighet växer på för oss osynligt djup i skogarnas mörka fuktiga jordar eller nerfallna träd, för att plötsligt svälla upp i starka mjuka bubblor och sprida sig över murkna trädstammar och fjolårslöv. De har en förökningsförmåga som negligerar kön och parning och de hittar den bästa vägen för att säkra sitt överlevande och strategiskt täcka stora områden. Utväxter, utbuktningar och långa hängande virkade trådar utgör delar av Leif Holmstrands många arbeten.

Den kollektiva sammanhållningen som utmärker såväl termiter som slemsvampar är viktig också för hans skapande. I en del av utställningen visar han delar av sin egen samling, som en hyllning till likasinnade, till dem som inspirerat honom.

Liv och konst flätas olösligt samman, självutlämnandet kan tolkas som ett rop på jämlikhet.  Det performativa är för Leif Holmstrands källan för det ständigt pågående passionerade skapande flödet. Jag ser fram mot hans performance-framträdanden som ger utställningsperioden en pulserande nerv och närvaro.

Utställningen pågår till den 28 april 2024