Var är bilderna? Stacey de Voe på Skånes konstförening i Malmö

Lokalhistoria är alltid ett angeläget ämne. I synnerhet de delar som inte tidigare har uppmärksammats. Malmö har ett förflutet med starka och under decennier blomstrande textilindustrier som gav framför allt kvinnor arbete. Strumpfabriken, som från 1926 blomstrade och erövrade världen med sina tunna silkestrumpor var en av dem. Den lades ner 1992. Kürzels Fabriker som började redan 1896 var en annan. Här fanns spinnare, färgare och vävare – i de lokaler där Skånes konstförening huserar idag.

Stacey de Voe har tagit sig an att gå till källorna och forska fram historien kring kvinnornas arbetsvillkor. För sina tidigare projekt har hon tilldelats Sven och Ellida Hjorts stipendium där hennes intresse för speciella platsers betydelse för arbetsmarknadspolitik och kollektiva minnen väger tungt.

Stacey de Voe Under nålens öga. Revised Edition. Videoessä.

I utställningens videoverk, Revised Edition, samplas några (alltför) få gamla tidningsbilder med många korta textrader: det är en fiktiv berättelse som i likhet med en stumfilm domineras av det skrivna ordet. Fackets protokoll där arbetsskador och bestraffningar är omskrivna läggs vid sidan av utdrag ur en jubileumskrift från 1946, som i stället lyfter fram sådant som arbetsgivaren ordnade: arbetarnas fritidsaktiviteter och dagis för barnen. Förstorade lönelistor från 1950-talet hänger längs en vägg och visar hierarkin bland arbetarna. Ett stort textiltryck med ett modernistiskt vibrerade mönster i gult och brunt, inspirerat av ett av fabrikens vävda tyger, täcker kortsidans vägg i den gamla vävsalen.

Stacey de Voe, Under nålens öga. Sample Size, textiltryck.

Stacey de Voe, Under nålens öga. Curtain call. Grinden från 1896 till Kürzels Fabriker i Malmö.

I ett anslutande mindre rum står vi framför en 200 kilogram svart järngrind som ligger på golvet. Ornamentiken är ett slingrande rikt bladverk med blommor. Grinden stängde effektivt in arbetarna på området. I min föreställning möter den från Malmö Museers magasin framlyfta grinden Kockums stora kran som blivit ett signum för Malmös industrihistoria. Grinden – en sentida eloge åt kvinnornas insatser.

Stacey de Voes tidigare projekt om Strumpfabriken genomsyrades av en större konstnärlig uppfinningssrikedom. Fakta och poesi flätades där samman. Här dominerar orden och de historiska beskrivningarna. Den starka inlevelsen balanseras inte av en visuellt alltigenom genomarbetad konstnärlig gestaltning. Programbladets detaljerade berättelse är mer gripande än utställningens konstnärliga styrka.

En reservation: till den 15 mars utlovas en publikation till utställningen. Kanske dess utformning ger en bestående höjning av projektets konstnärliga kvalitet. Som då kompletterar den viktiga lokalhistoriska insatsen.

Utställningen pågår till den 31 mars.