Den belägrade staden.

Mattias Fagerholm. (Atlantis) 2008

Mattias Fagerholm (född 1952) är grafiker. Teckningen utgör grunden för hans genuina mjukgrundsetsningar, den är hans sätt att både lära känna världen och skapa den på nytt. Bilderna är som vore de hämtade ur drömmar eller visioner med mardrömslik grundton. Ballongfararen, utopisk arkitektur, översvämmade, belägrade men tomma städer, väldiga farkoster och mäktiga berglandskap är några av hans motiv. Att tala om släktskap med Folke Dahlberg eller Giovanni Battista Piranesi antyder också att Fagerholm föredrar det svartvita och minutiöst genomarbetade pregnanta grafiska uttrycket. Boken är rik på bilder och innehåller korta texter även av Erik Thelaus, Kristjan Saar och Thomas Millroth. Den belägrade staden Mattias Fagerholm är utgiven av Atlantis år 2008.