Albert Johansson

Albert Johansson (Kalejdoskop) 1980.

Albert Johansson (1926 – 1998) blev uppmärksammad för sina vita målningar efter en utställning 1958 i Stockholm. Hans intresse för ett formspråk med rena ytor, skilda genom svagt böjda men välmarkerade diagonaler utgjorde upptakten till en vänskap med Oscar Reuterswärd och Olle Baertling.

Nyfikenheten på stofflighet och reliefartade ytstrukturer gav stimulans när han började sviten kring Harry Martinssons Aniara, med expressiva, surrealistiskt inspirerade målningar, inte sällan i stort format. Tecken och symboler dyker upp och fortsätter i omformulerade skepnader till kommande sviter kring miljöförstöring och konsumtionskritik.

Albert Johansson kom kring 1960 att använda tomtemasker staplade över varandra i ”väggobjekt”, mellanting mellan objekt och måleri. Hans senare bilder är avklarnade och starkt dekorativa med meditativa undertoner. Boken presenterades våren 1980 på Konstnärshuset i Stockholm på Albert Johanssons vernissage där både Oscar Reuterswärd och Olle Baertling deltog.

Några dagar senare var den sist nämnde inte längre i livet.