Lambert Werner – en konstnär kommer ut. BoD. 2021

Lambert Werner (1900–1983) föddes i Stockholm. Han debuterade i Paris 1928 på Galerie Mots et images. I Sverige kom hans första separatutställning först 1949 i Stockholm på Galleri Färg och Form, Tidigt mötte han Gösta Adrian-Nilsson och vänskapen mellan dem varade livet ut. Werners internationella orientering gav honom framgångar. Han kom att ha en trogen publik även i Sverige, och fick genomgående positiv kritik. Som en av de allra första informella konstnärerna i Sverige skapade Werner en egen bildvärld mellan surrealism och spontanism. Med elegans och fingertoppskänslighet upplevelsen av det egna annorlundaskapet i starka visuella formuleringar. De bär fram ett alltmer öppet budskap som synliggör kärlek och begär som annars måste döljas. Utan att i sin konst vara en tidig aktivist för hbtqi-frågor är Lambert Werners konstnärskap alltjämt aktuell.