Arne Klingborg Inspiratören

Arne Klingborg, Inspiratören, red. Aurora Klingborg och Pär Granstedt. (Kosmos) 2015.

Arne Klingborg (1915 – 2005) tillfrågade mig om att skriva en biografi några år innan han skulle gå bort. En noggrann genomgång av hans konstnärliga arbete, bilder, skisser, anteckningar, åtskilliga samtal och intervjuer resulterade i ett manuskript. Ur detta utgör Klingborgs biografi och konstnärliga utveckling ett kapitel i boken Inspiratören. Arne Klingborg var en igångsättare: antroposof, lärare, arkitekt, formgivare och trädgårdskonstnär som med sin smittande entusiasm stimulerade många andra. I boken publiceras flera texter av hans tidigare elever och medarbetare som belyser hans mångsidighet. Boken är utgiven av Kosmos förlag.