Arvet efter surrealismen

Arvet efter surrealismen. Grafikskolan Forum 1964-1991 (Signum) 1995.

Bertil Lundberg (1922 – 2000), Malmöbaserad grafiker och den siste medlemmen i Imaginistgruppen, grundade Grafikskolan Forum 1964. Sett ur ett konsthistoriskt perspektiv kan skolans grafiska verksamhet smidigt inlemmas i både inhemsk och europeisk grafiktradition. Det noggranna hantverket och förkärleken för svartvita lösningar, som hade präglat äldre svensk grafik, kom att kopplas till experiment och förnyelse i såväl form som färg, inspirerad av erfarenheter hämtade från bland annat Paris. Koppargrafikens arbetsprocesser, trots noggrann planering, gav även utrymme för slumpen. Just slumpens betydelse förankras i boken i surrealistisk teori, formulerad av André Breton, de franska surrealisternas mångårige ledare. Grafikskolan Forum kom att utbilda många framstående grafiker som numera tillhör eliten i svensk konstgrafik. Dessvärre uppgick Grafikskolan i den 1995 nystartade Konsthögskolan i Malmö och därmed kom grafiklinjen i stort sett att läggas ner.