Närhet och avstånd i pandemitider. Performance-projekt i Malmö under 2022

Jaana-Kristiina Alakoski, Hackar lök på gästens begäran

”Proximity by proxy” är den fyndiga rubriken för en satsning på performance som Celsius Projects i Malmö kör igång i början av 2022. Närhet, som bekant, har blivit ett komplicerat förhållningssätt under pandemins vågor. Motsatsen ”avstånd” uppenbarar sig innan en ens hinner tänka efter.

Först ut är Jaana-Kristiina Alakoski med ”Hotel Selection” under en enda lördagseftermiddag strax efter Trettonhelgen när julen tagit slut. Är det under de, kanske på grund av pandemin allt färre, hotellvistelserna för vardagarnas konferenser som drömmarna om ett nytt liv, om att göra något nytt, bryta upp och sadla om, också börjat falna?

Tryggheten går före. Den tankefiguren utmanar Jaana-Kristiina Alakoski.

Jaana-Kristiina Alakoski, Bruksanvisning, Fråga efter mig

Den oväntade, gärna obehagliga överraskningen, kopplad till utsatthet och genusfrågor har Jaana- Kristiina Alakoski redan tidigare arbetat med sedan hon tagit sin examen i London. Denna gång ställer hon sig själv till förfogande för performancens besökare. I det spartanskt installerade gallerirummet finns det stationer för drömmar, självförverkligande, förnedring och för kvinnors utsatthet antingen de är hotellanställda eller inropade sexarbetare.

Konstnären ställer upp och galleribesökaren blir lockad, överraskad, förnedrad – i den roll som situationen påbjuder. Rollerna kan oväntat vändas om: som besökare är en avvaktande, utsattheten gäller både upphovspersonen och besökaren. Närhet är alltid en utmaning. Både i livet och i konsten.

Väl gestaltat. Jag ser fram emot fortsättningen.