Plötsligt så händer det!

Afrang Nordlöf Malekian, installation, Plötsligt så händer det!

Afrang Nordlöf Malekian, Min lott

Hur mår den grafiska konsten i dag? När det numera kommer unga människor/konstnärer som inte haft tillgång till konsthögskolornas grafik-utbildningar och när tryckta bilder omger oss överallt i samhället och benämns som grafik. Var finns kunskap och var finns den historiska erfarenheten?

Ungefär samtidigt som Grafikens Hus får reda på att de inte kan vara kvar i Södertälje öppnas utställningen Plötsligt så händer det! Den utgör ett led i en rad samarbeten mellan Statens konstråd och Grafikens Hus. Det är även rubriken för Afrang Nordlöf Malekians utställning hos Statens konstråd på Skeppsholmen. Han utgår från konstrådets rika grafiska samling och bygger på med egna erfarenheter.

Samtalspanelen: Afrang Nordlöf Malekian, residenskonstnär, Maria Mpoyi, konstnär, Ulla Wennberg, grafiker, Annika Gunnarsson, intendent Teckningar och grafik Moderna Musett, Henrik Orrje, chef Statens konstråd

I anslutning till vernissagen ordnades ett samtal om grafikens roll i samhället i dag. Med korta återblickar och utblickar mot vad dagens konstnärer gör. Ett samtal vars dryga timme knappt räckte till att belysa läget, lyfta problemen och än mindre att tränga djupare i dem och försöka blicka framåt. Temat torde behöva en endags seminarium. Med tanke på den uppslutning som mötet fick finns nog anledning att sätta igång med planeringen av det.

Martin Wickström, Lilla björk II, 2023. GSA Gallery

Förutom att träffa gamla trevliga bekanta och vänner hann jag även med en fin utställningsrunda innan sista tåget gick till Malmö: till gallerierna på Hudiksvallsgatan och Konstakademin. En underbar sensommardag blev det.

Anastasia Ax, Settlers, installation. Konstakademin

Lovisa Ringborg, Skulptur och foto ur The Living Room, 2023. Cecilia Hillström Gallery

Lovisa Ringborg, objekt