Väntrummet

Väntrummet liknar en grön oas; en grön soffa slingrar sig längs väggen och stora växter dominerar intrycket. Det vi just besöker är inte någon spa-anläggning eller modern konsultbyrå, utan rehabavdelningen på Majornas vårdcentral. När vi kommer längre in i rummet finns en öppen receptionsdisk, inte ett bås med en glaslucka som är den vanliga modellen. Även personalens rum har samma trivseltema, med kulörer i milda toner.

Designen har tagits fram i sam­arbete med arkitekter som är väl förtrogna med primärvårdens behov. Faktiskt finns det i Västra Götaland ett helt koncept kring design och hållbar utveckling. Det kallas Design med omtanke, DMO, och började som ett projekt för tiotalet år sedan i samarbete mellan regionen, Stiftelsen svensk industridesign, Svensk form och Högskolan för design och konsthantverk.

Ett av de första väntrum som gjordes om efter det nya tänkandet var på vårdcentralen Kungshöjd. En av de ansvariga för projektet var barnmorskan Brita Nordblad, som hade sadlat om och var ansvarig för samordningen av primärvårdens enheter. Sedan dess har ett tiotal väntrum byggts om med miljötänkandet i fokus.

Ett av de senaste projekten är Majornas vårdcentral, med det gröna väntrummet till rehabavdelningen. Det kännetecknande är att det finns en röd tråd bakom utformningen, förklarar Brita Nordblad. Som besökare ska man kunna förstå miljön och den ska vara tillgänglig för alla.

– Patienten ska känna: här är vi till för dig, vad kan vi hjälpa dig med? säger Brita Nordblad. Som projektledare för lokalutvecklingsenheten inom primärvården har hon funderat mycket på vad som ger framgång.

– Jag anser att en betydelsefull del är delaktighet, att man tar vara på personalens kunnande och patienternas erfarenheter.

Under en hel dag deltar alla i arbetslaget i planeringen. Sedan följer utbildning och workshops för en utsedd personalgrupp och så görs enkäter och patientintervjuer. En av frågeställningarna är: Vad ska verksamheten förmedla i framtiden och hur kan man omsätta det till en ny miljö?

– Den fysiska miljön blir ett uttryck för vad enheten gör och för vilka, säger Brita Nordblad.

Hon fick kontakt med Högskolan för design och konsthantverk för tio år sedan. Det blev dörröppnaren till en annan värld. Att möta den fria kreativiteten tycker hon är inspirerande.

Det som gör DMO så intressant är att två världar möts, menar Brita Nordblad. Vården, som är hårt styrd med många regelverk, ska samverka med designer som är fokuserade på kreativitet och nytänkande.

Primärvården i Göteborg tog ett principbeslut för drygt tre år sedan att alltid arbeta med DMO när man bygger nytt eller bygger om. Beslutet är också ett ställningstagande för hållbar utveckling. Västra Götalandsregionen och DMO har tillsammans tagit fram Gröna listan, en katalog över produkter som svarar mot deras miljö- och hållbarhetskrav. Att ta till vara och återanvända delar av inredningen ingår också i miljötänkandet.

Men processen tar tid, personalen måste få tid att engagera sig. Det är också avgörande att chefen är med på noterna. ”Då brukar det ordna sig”, säger Brita Nordblad.

Däremot hävdar hon att kostnaden inte blir högre, man arbetar långsiktigt.

Vårdmiljöns påverkan på hälsan intresserar henne. Vad den har för betydelse för bemötandet är ämnet för den uppsats hon just håller på och färdigställer för sin masterutbildning på Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.

Vill du veta mer? Du kan beställa boken om metoden Design med omtanke och ladda ner Gröna listan från designmedomtanke.se.

Råd för en bra vårdmiljö

  • Den måste vara fysiskt tillgänglig för alla, det är a och o.
  • Bekväma sittplatser av olika slag behövs, besökarna är olika.
  • Ordning och reda är viktigt och signalerar att man har ordning även på andra plan.
  • Håll växterna friska och välskötta. De ska inte vara konstgjorda.
  • Skyltarna ska vara enkla och tydliga och fungera för alla.
  • Böcker och tidningar måste väljas med omsorg och hållas ordning på.

Källa: Vårdfokus – tidning för Vårdförbundet, 2012-02-08

 

Patienter ska känna sig väl omhändertagna, redan i väntrummet. Därför satsar Göteborgs primärvård mycket på att skapa genomtänkta miljöer vid ny- och ombyggnad. Foto: Conchi Gonzales.