Bildspel

Det här bildspelet gjorde jag 2016 inför ett föredrag som handlar om den betydelse som den estetiska omsorgen om vårdens miljöer har för vårdens resultat.

Vårdens arkitektur och dess historia utgör en ram mot den beställarens kompetens som vårdleverantören i dag besitter. Konsten är en mindre pusselbit i komplexa processer. Till syvende og sidst är det de politiska besluten som styr med sin syn på människa och samhälle.

Det internationellt förankrade Hälsofrämjande sjukvårdsnätverkets temagrupp för vårdens miljö sprider information och kunskap om detta.

Klicka här för att komma till bildspelet.