Vårdande miljöer

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarps rehabiliteringsträdgård.

Lästips med många uppslag och på olika nivåer

 • Design med omtanke, Birgitta Nilsson, Brita Nordbald m fl, Västra Götaland (om väntrum), 2011.
 • Samtal kring konstbilder … en meningsfull väg till stimulans och hälsa, Britt-Maj Wikström, Vårdalsinstitutet, 2005.
 • Se och samtala om konst – ett projekt inom äldreomsorgen, Konstfrämjandet Västmanland, 2010.
 • Konstnärlig gestaltning i en vårdmiljö, kandidatuppsats, Lunds universitet, Katrin Ingelstedt, 2007.
 • Art and Health, The Difference that Artists Make to the Healing Environment in healthcare, Heather Hunter, Opus School of Textile Arts, 2006.
 • Vårdandets rum, Frida Lindgren, Högskolan Borås, 2009.
 • Helende Arkitektur, Anne Kathrine Frandsen, Michael Mullins mfl, 2011, (systematisk genomgång av dansk forskning kring den fysiska miljöns sinnesupplevelser –  i jakt på evidens, även ett avsnitt om konst och ljus.)
 • Frandsen, m. fl, Spatial configurations of healthcare practices, Danish Building research Institute, Aalborg University, 2012
 • Visuella vitaminer. Guide till utsmyckningen vid St. Olavs Hospital 1-3 (2005)
 • Andra rum. En förstudie om konst i vårdmiljö. Konstenheten vid Västfastigheter. 2015
 • Sjukhusentréer, SKL, 2013
 • Vårdmiljöns betydelse, (red) Helle Wijk, 2014
 • Evidensbas för vårdens arkitektur 1.0, R Ulrich, 2012
 • Konsten att skapa omsorg. En fallstudie av Skandionkliniken och arbetet med den konstnärliga gestaltningen. Pamela Schultz Nybacka, 2014
 • Konst i vårdmiljöer, om konstens inflytande och betydelse på 17 vårdinrättningar inom Region Skåne, Anderesson-Bergström-Petersson, Lunds universitet, 2007
 • Konsten att vara specifik, Anna Wijk, Stockholms läns landsting, 2015
 • Konst och hemslöjd i vårdmiljöer – Rum för samtal, (red) Eva Rosengren, 2013
 • Omsikt – Konsten i Stockholms sjukhem, (red) Ann Magnusson, 2013

Flera enklare uppsatser om färgens, formens och estetikens betydelse för välbefinnandet oftast litteraturstudier från bl a

 • Den fysiska vårdmiljöns inverkan på patientens hälsa under sjukhusvistelse, Svensson-Johansson, Blekinge Tekniska Högskola, Sjuksköterskeprogrammet, 2005
 • Sjukuhsmiljöns påverkan på patienten, Fahlander-Rexman-Nilsson, Malmö Högskola, 2006
 • Utformning av vårdmiljön Remdahl-Andrén och Malmgren, Sahlgrenska akademin HT 2008
 • Vårdande rum, Den fysiska vårdmiljöns betydelse för patientens välbefinnande Häll-Makolli, Sahlgrenska akademin, 2010
 • Den fysiska vårdmiljön – ljus och färgers påverkan på patienters hälsa, Sixtensson-Örgrev, Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa, 2008
 • Färgens påverkan på vuxna patienters upplevelse av sjukhusvistelsen, Persson-Öström, Malmö Högskola, Hälsa och samhälle, 2009
 • Using Evidens-Based Environmental Design to Enhance Safety and Quality, Institute for Healthcare Improvement, The Center for Health Design, Cambride, MA, 2009
 • Estetikens och miljöns betydelse inom vården, Yrkeshögskolan Novia, Vasa, 2011
 • Patientens upplevelse av vårdmiljöns estetik och utformning, Vester-Warg, Högskolan Borås, 2011
 • Sjukhusmiljön och dess påverkan på patienten, Karlsson-Kiyak, Sahlgrenska akademien, VT 2012
 • Interiör och design på patientrummet, Engström Andreasson-Magnusson, Högskolan i borås, 2012
 • Ljus i publik vårdmiljö. En forskningsöversikt 2015. Kronqvist, Jönköpings Universitet

Ännu mer läsning kring kultur, perception och upplevelse (överkurs)

 • Kulturen och hälsan, Gunnar Bjursell & Lotta Vahlne Westerhäll (red), 2008.
 • Konsterna och själen: estetik ur ett humanvetenskapligt perspektiv / redaktör: Göran Hermerén ; redaktionskommitté: Sören Halldén … , Vitterhets historie och antikvitets akademien (utgivare), Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : 2006.
 • Emotions as a mode of understanding : an essay in philosophical aesthetics / Katarina Elam, Uppsala, 2001, (Diss. Uppsala : Univ.)
 • Kaija Helin, Den vårdande och helande bilden. Möten med bildkonst i vårdandets värld. (Diss. Åbo Akademi, 2011)