Med dödens låga fräsande i hasorna – Ur aska växer ny konst

 

Dan Wid, Cake, skulptur

”Det var en gång ett litet län som inte såg just någonting ut för världen. En tillknycklad fyrkant, inkilad mellan betydligt bättre trakter runtomkring.” Så skriver Sven Olof Karlsson i sin bok om länet. Men sommaren 2014 riktades hela landets intresse mot den stora skogsbranden som härjade där. Tre år senare har bränderna med än större styrka återkommit även på andra platser i landet. Branden gav Västmanland erfarenheter och nya insikter på många plan. Först nu börjar de summeras.

Ur aska är rubriken för Västerås konstmuseums höstutställning. Ur aska växer, har det visat sig, mer än nytt liv: även kunskap, insikter och ny konst. Femton konstnärer har handplockats med hjälp av curatorn Linda Wallenberg, alla västmanlänningar och mer eller mindre bosatta i länet.

Någon regional särprägel ska vi nog inte söka efter i ett län som har svårt att behålla sina unga konstnärer. Men utställningen hävdar sig gott i nationellt sammanhang, med verk skapade kring ett speciellt tema: branden och dess påverkan på naturen och människorna.

Ett par insatser sticker ut med det samma. Självupplevd närhet med dödens låga fräsande i hasorna på livet å ena sidan och det historiskt långa perspektivet med nuets förföriska skönhet å den andra.

Maria Koolen Hellmin, De saliga…

Maria Koolen Hellmin kombinerar den kliniska undersökningssituationen med innerlig sorg och förtvivlan i sin installation där en 25 meter lång film med tryckta bilder spänns upp mellan två stålpallar. Patrik Karlström i sin tur följer i fem stora fotografier Svartån genom länet där den passerar olika markområden. Vattenytans färger och mönster skiftar. Fotografierna som i nuets skönhet fångar historia och tid erinrar om abstrakt måleri.

Martin Holm, Scorched Mirth Tatics, ur en serie i fem delar

Flera yngre konstnärer visar sig från sina bästa sidor och är involverade i nya utvecklingsbara arbetssätt. För att bara nämna några uppskattar jag särskilt Jennifer Esplings projektion med plastexperiment: grönfärgade, bubblande ytor, jäsande av nytt liv, kombinerad med i rummet utspridda objekt, formlösa Terraformer som också de är till synes delvis täckta av nya gröna tillväxtsceller. Dan Wid paketerar den västmanländska marken och med en ironisk gest bjuder ut den till förtäring.

Martin Holm har gjort stora framsteg i sitt konstnärskap på senare tid. Serien Scorched Mirth Tactics’ titel får mig att tänka inte endast på bränders förödande verkan på mark och bebyggelse. Den intrikata bearbetningen av ytorna och de oregelbundna pannåformerna alluderar också till konstnärens omsorgsfulla praktiker.

Ur aska ruvar på ett mångfacetterat koncept som mycket väl kan användas på åtskilliga andra kulturområden. Västerås konstmuseums utställning är rik på uttryck och ingångar. Den fortsätter på Västmanlands teater. I sinnet tar jag med mig skönheten i Johanna Byströms Sims videoverk I dag vaknar skålsvampen, ett ljust och hoppfullt impromptu i färg. Med en latent kraft som nu så väl behövs när klimatförändringen ständigt gör sig påmind.

Jennifer Espling, Hypertrophy, videoprojektion