Mörkrets furste hos Ivan Aguéli – Max Book i Sala

Max Book, Sirenon – en jättestor målning är inspirerad av resor i Norbergstrakten, i Bergslagen

Kontrasten kunde knappast vara större när Max Book ställer ut i Aguélimuseet i Sala. Här hänger Ivan Aguélis små målningar gjorda för omkring hundra år sedan: små landskap som är som själstillstånd, genomlysta av ett ljus som konstnären kallade det monoteiska ljuset. För Aguéli var måleriet ett sätt att närma sig en transcendental verklighet. Genom universella korrespondenser sökte han helheten i tillvaron.

Max Book gör tvärtom. Hans mörkt turbulenta måleri, ofta i stora format, söndrar. Collageinslagen fragmenterar och styckar helheter i bitar. Landskapen snurrar och gungar som i ett hallucinatoriskt rus. Bildvärldar och referenser blandas. Det omtalade glappet smälter ihop när verklighet och fiktion blandas. Arbetsprocessen och tekniken kopplas till berättelserna: avfolkningsbygder, övergivna hus, mörka skogar och hotfull natur. Och brand, eld och rök.

Lokal brand är utställningens rubrik och temat anknyter till den stora branden i Västmanland 2014. Max Book har rest runt i trakterna av Norberg och tittat på övergivna hus och nerlagda industrier. Och i en av hans senaste bilder brinner faktiskt ett hus till tillskyndande människors förtvivlan.

Kombinationen Max Book och Ivan Aguéli ger mersmak.

Max Books senaste målning anknyter till den stora branden i Västmanland 2014