Det andliga och det mystiska från Munktorp i Västmanland: konstnären Violet Tengberg

Andlighet och det mystika i konstsammanhang har länge varit ett svårforcerat område. Vårt sekulariserade sätt att se och tolka omvärlden ger föga utrymme för konstnärer som målar syner, visioner och berättar om andliga upplevelser. Trots intresset för outsider art och namn som Aguéli och Hilma af Klint är intresset fortfarande inte särskilt stort. Men i och med globaliseringen, med ett mer mångkulturellt och mångreligiöst samhälle finns det större chanser för att upptäcka bortglömda  konstnärer som här i Sverige har hamnat i skymundan på grund av att de exempelvis skapade ett livsverk förankrat i andlighet eller djup tro.

Ansikten, målning av Violet Tengberg

Violet Tengberg är ett bra exempel. En västmanländsk konstnär, född i Munktorp 1920. Hon började måla tidigt och kom in på Valands konstskola i Göteborg. Hon läste både konst- och religionsvetenskap, skrev senare även en uppsats om William Blake. Hennes måleri uppmärksammades nationellt och internationellt under 1960 – 1970-talen. Recensenterna såg henne som abstrakt expressionist men hon framhöll att det var både hennes kristna tro och andliga upplevelser som utgjorde grunden till det färgstarka och mer eller mindre figurativa uttrycket i bilderna. Ja, uppenbarelser som hon ville dela med sig också genom sin poesi. Hon kombinerade kristna symboler med egna former, också de symboliskt laddade med specifikt innehåll. Innan hon gick bort och innan hennes måleri hamnade i glömska hann Lena Månsson intervjua henne.

Violet Tengberg upplevde att hon hade en profetisk uppgift. Detta får mig att tänka på min far, Dr. Otto Mezei, konsthistoriker och forskare, som livet igenom hade en varm känsla, en förundran inför konstnärer som berättade om sina visioner och syner. Han såg en eld brinna hos dem, en stark inre övertygelse om en sanning – något han kunde känna igen även hos sig själv, eldsjäl som han var.

Violet Tengberg flyttade tidigt från Västmanland och verkade i Göteborg där hon gick bort 2014. Inga verk av henne finns i de offentliga samlingarna.  Visst vore det på sin plats att göra en utställning med hennes verk på ”hemmaplan”. I Västerås.

Pallas Athenas födelse, målning av Violet Tengberg