Kulturlabbet i Västerås

Värdefulla samtal om konst och kultur

Kulturlabbet står för en seminarieserie som Region Västmanland ordnar med någon månads mellanrum. En liten skara nyfikna har under hösten träffats i ett av Västmanlands länsmuseums lokaler. Höstens teman har kretsat kring fördjupande samtal genom möten med författare och konstnärer. I går var det dags för kulturlabbets fjärde session. Kontrasten kunde knappast bli större när Ashik Zaman, webbtidskriften C-prints redaktör mötte grafikern Lina Nordenström. Konstnären Johannes Heldén blev den tredje rösten som skapade en länk mellan dessa två.

Ashik Zaman, Johannes Heldén och Lina Nordenström

Ashik Zaman sammanfattade sina tankar och intryck kring den senaste konsten under decenniet som gått i en kort och innehållsrik presentation. Hans ingång var internationell och fokuserad på det kommersiella och gärna det digitala konstfältet. Foto, sociala medier, AI och Game Art är bara några exempel. De etablerade gallerierna och konstnärsnamnen på den svenska scenen var inte lika intressanta.

Lina Nordenström framför grafik-poesi

Konsthantverkets återkomst bildade övergången till det långsamma hantverk som grafikern Lina Nordenström utövar. Berättelsen om hennes konstnärskap formades till en performance med rytmiskt smattrande skrivmaskiner och ljudsamlande mikrofoner. En mångbottnad dikt till solen och skogen, som också finns som konstgrafiskt verk, förde kvällens tema vidare till det miljöengagemang som genomsyrar Johannes Heldéns konst och poesi. Det digitala och det ekologiska flätas samman i hans multimediala verk, skapade med algorytmers hjälp. De blir objekt och projektioner där det fiktiva och det verkliga än stannar vid orden, än utvecklar mot musik och poesi. Livets oförutsägbara mysterium utmanar fantasin.
Kulturlabbets möten håller ovanligt hög kvalitet som kulturintresserade västeråsare borde uppmärksamma mer då det är rätt ont om jämförbara evenemang. Att nå ut med annons och inbjudan på fler plattformar än FB vore än bra idé. Det är såväl västeråsarna, västmanlänningarna som andra intresserade värda.