Mardrömslik vision av Axel Fridell

Axel Fridell, Vision under sjukdom, 1933. Lavering        

Axel Fridell, Mr. Simmons, torrnålsgravyr, 1933-34

Axel Fridell, en av Sveriges över tid bästa grafiker, aktualiseras oväntat i Malmö på den nyöppnade utställningen Betingad rörelse på Moderna Museet. Det är en laverad teckning från 1933 då han redan nått framgångar och hade många värdefulla kontakter för att säkra sin produktion. Det är inte något förarbete till Mr. Simmons, den tidningsläsande mannen med en flodutsikt med båtar genom höga fönster bakom sig från samma år.  Det är Vision under en sjukdom. Den genomsyras av Fridells med åren allt starkare obarmhärtigt satiriska läggning som till och med förstärkts under en sjukdomstid. Ju mer framgångar och bättre ekonomi han nådde, ju mer omsorg kunde han lägga på sin stil och klädsel, desto mer tafatt och grotesk visar han sig själv i de tecknade självporträtten. Hans tilltagande dövhet och depressionsperioder skärpte blicken på den mänskliga komedin och dess spelregler.

Våningen vid Stadsgården 22, där han bodde 1930–1933 hade den ur arbetssynpunkt bästa ateljé Fridell någonsin skulle få.  Han planerade att åter åka och arbeta i London.  Men på sensommaren drabbades han av yrsel och dubbelseende och hamnade på S:t Eriks sjukhus. Den nära två veckor långa vistelsen var jobbig och så fort han kunde, var han tvungen att teckna av sig. Det blev en serie som återges i Karl Haskels två utomordentliga böcker om Axel Fridell. Till och med denna lilla teckning, Vision under en sjukdom, finns med där. Den monsterlika katten grinar över mannens axlar som i en mardröm. Laveringens utflytande fläckar lösgör minnen över tid.